SĂRMANUL

Pe-un drum de munte singuraticfollow-JESUS

Plăpând un om urmează blând

Pe-aleea ninsă cu frig straşnic

Spre-o casă veche de pământ.

 .

Ajuns în tinda casei singur

Se-aşează lângă pragul gol

Aşteaptă un creştin, doar unul

Să facă casei un ocol.

 .

În casă zace doar sărmanul

Uitat e de creştini de mult

Că-n cui bătut stă calendarul

Al unui an trecut demult.

 .

Străjer de-o vreme stă pribeagul

Cum încă nimeni n-a sosit

Să vadă cum mai e creştinul

De-i bine, rău, sau de-a murit

 .

Şi-acest pribeag ce stă alături

Cu-a sa răbdare din alt timp

Aşteaptă acolo lângă tocuri

Să-i vadă pe creştini venind.

 .

Se face seară lin pe munte

Din nou doar urma lui Cristos

Pe vatra casei ponosite

 Spre patul copt de vremuri ros.

 .

Tăcut şi plin de-a sa iubire

Isus e numele lui sfânt

Cu vocea Sa de dulce fire

El leagă răni tot murmurând

 .

Sărmane, câţi sunt lângă tine?

Câţi umbră-ţi fac când tu eşti trist

Câţi sunt în garda de veghere

Să-observe chinul tău cumplit?

 .

Când pâinea ta-i o strajă uscată

Bătut-a oare cineva?

La uşa ta întredeschisă

Să-mpartă coaja lui cu-a ta?

 .

Unde-s creştinii când tu suferi

Unde e fapta celor mulţi?

E ros amvonul de sacouri

Iar tu sărac şi tot desculţ.

 .

Unde e pastorul ce-odată

Ştia şi noaptea viaţa ta?

Unde e sora minunată

Ce-n zori de zi te vizita?

 .

Unde sunt tinerii din prispă

Ce colindau în ceas târziu?

…Te-ai bucura să-i vezi cu anul

Dar ei uitatu-te-au deplin.

 .

Acum tu gemi întins pe patul

Durerilor fără scăpare…

Şi ca odată slăbănogul

Ai vrea nişte amici în cale.

 .

Dar ei nu-s nicăieri… ce groaznic

Să stai chircit lipit de pat

A ta privire spune tainic

Că cineva te-a blestemat.

 .

Tu nu eşti singur, suflet paşnic!

Mai fost-a odată Cineva

Ce-a suferit un chin mai groaznic

Chiar Eu, Isus, la Golgota!

 .

Adu-ţi aminte atunci când suferi

 Că atârnat sus pe un lemn

Cu trei piroane adânc bătute

Am stat tăcut ca şi un miel.

 .

Ca tu şi toţi să-aveţi iertare

Am plâns eu Fiu de Dumnezeu

Şuvoi de sânge curs pe cruce

A năpădit pe-obrazul Meu.

 .

Cum ochii tăi ajung la cruce

În mulţumire pleacă-i blând

Şi-n casa pironirii tale

Ascultă plânsul Celui Sfânt.

 .

Ce dragoste! Ce părtăşie!

Va fi la patul tău tocit

Când Duhul Sfânt pogoară-n suflet

S-aprindă rugul veştejit.

 .

Te ştiu c-opreşti a nopţii seară

Când mulţumeşti pentru dureri

Stă rumenit tavanul casei

De dulci şi sfinte mângâieri.

  .

Puterea ta stă-n rugăciune

Chiar de eşti slab în al tău trup

Îndupleci cerul să-ţi răspundă

Cu glasul tău de vaiet crunt.

 .

Ca rugăciunea ta sărmane,

Din patul bolii ce-o rosteşti

Nu-i auzii în adunare

Nici azi, nici mâine şi în veci.
.
Aşa se-oprise vocea caldă

A Mielului ce-a murmurat

La patul credincios spre seară

Din nou doar Isus a intrat.

……………………………………………………………

Şi totuşi… cine e sărmanul?!

… e cel ce-adesea se ruga

Din banca adunării noastre

Pentru credinţa mea şi-a ta.

 .

E locul gol de lângă tine.

E ruga ce n-o mai auzi

E glasul lipsă din poporul

Ce laudă pe Domnul Sfânt.

.

Acum prieten scump te-ntreabă

De când tu pragul celui slab

N-ai mai călcat să-i spui în grabă

Că-ţi pare rău şi că ţi-e drag?

 .

Chiar astăzi paşii tăi îndreaptă-i

De ţi-am vorbit prin al meu vers

Religiunea ta-i curată

Doar dacă la sărmani ai mers.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s